Závlahové systémy

 

   Důvodů k instalaci automatického závlahového systému je několik :

  • úspora velkého množství volného času, který lze strávit jiným způsobem
  • úspora finančních prostředků efektivnějším zaléváním
  • Váš trávník nebude po návratu z dovolené saharského typu.

   Jeho výhodou je možnost pravidelné a rovnoměrné zálivky v průběhu vegetačního období.

   Před zahájením vlastní realizace systému automatické závlahy je nutno zajistit odpovídající stavební připravenost, která omezí problémy při vlastní realizaci. Prostupy z objektu do pozemku a pod zpevněnými plochami pro rozvody potrubí a kabeláže.

   Pro zpracování projektu u nově zakládaných zahrad je nutností plán pozemku, osazovací plán výsadeb s plochami trávníku a informace o zdroji vody. U kopané nebo vrtané studny její kapacita, typ čerpadla a u městského vodovodu průtok a tlak vody v místě připojení. Jestli bude využívána dešťová voda z retenční nádrže dopouštěná některým ze zdrojů. Důležitou informací je i svažitost pozemku se znalostí výškových poměrů.

   Automatické závlahové systémy HUNTER jsou již ve značné míře využívány mimo soukromých zahrad i v plochách veřejné zeleně (travnatá prostranství, parky a firemni prostory). V těchto plochách lze velmi těžko zajistit optimalizaci zálivku – rovnoměrnost distribuce vody, časová náročnost, provozní náklady, mzdy zaměstnanců a spousta dalších aspektů. Optimálním obdobím pro zálivku jsou noční a ranní hodiny, kdy je zajištěna optimální teplota vody korespondující s teplotou listové plochy dřevin. Nedochází také ke střetu s veřejností pohybující se během dne ve veřejných plochách.

   Používané komponenty jsou konstrukčně zabezpečeny antivandalními komponenty omezující ničení a zcizování. Centrální ovládání ve veřejných plochách je zajišťováno 24 V, ale i 9 v bateriovými systémy, které nejsou nebezpečné pro své okolí a nepotřebují vlastní zdroj elektrické energie. Lze využívat i dekodérové systémy s možností ovládat až přes 100 sekcí na několikahekterových pozemcích parků. Vyznačují se vysokou flexibilitou, uživatelským komfortem a možností realizovat projekt v etapách v návaznosti na čerpání finančních prostředků.

Zpracování projektové dokumentace je v případě realizace záměru bezplatné.

V případě neobjasněných dotazů nás můžete kontaktovat a rádi Vám sdělíme podrobnější a vyčerpávající informace.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.