Vítejte na našem webu

 

Vážení zákazníci,
   vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

   Zavlažovací stavby patří k úplně nejstarším lidským stavebním dílům a na jejich funkčnosti často závisela existence celých civilizací.

   Až do poloviny minulého století se jednalo pouze o přepravu vody v důmyslně řešených otevřených korytech, štolách a akvaduktech pouze pomocí gravitace, lidské nebo zvířecí síly, v některých případech síly větru.

   V dnešní době je využíván investičně podstatě méně náročný tlakový způsob přepravy vody s pomocí čerpadel.

Druhy závlahy

   Závlahy můžeme dělit podle účelu, ke kterému slouží nebo podle způsobu dopravy vody k rostlinám.

Podle účelu rozlišujeme :

 1. Závlahy doplňkovédoplňuje vláhový nedostatek v půdě podle potřeb pěstovaných plodin. Je provozována jednorázově nebo častěji opakovaně v průběhu vegetačního období.
 2. Závlahy hnojivé - dodává půdě také rostlinné živiny.
 3. Závlahy zvláštní - je sledován jiný účel aplikace závlahové vody jako oteplování půdy (oteplovací závlaha), vyhubení živočišných škůdců a plevelů (dezinfekční závlaha), vyplavení škodlivých solí z půdy (promývací závlaha), úprava mikroklimatu (klimatizační závlaha), ochrana plodin před pozdními jarními mrazíky (protimrazová závlaha).

Podle způsobu dopravy vody k rostlinám známe :

 1. Závlahy podmokem – gravitační
 2. Závlahy přeronem – gravitační
 3. Závlahy výtopou – gravitační

Tyto závlahy jsou používáné v zemědělství.

 1. Závlahy postřikem – tlakové
 2. Podpovrchové zavlažování – tlakové
 3. Lokalizované zavlažování – tlakové
 • Kapkové zavlažování
 • Bodové zavlažování
 • Zavlažování mikropostřikem

 Tyto druhy závlahy jsou používány jak v zemědělství, tak v automatických závlahových systémech sloužících k závlaze zahrad, parků a sportovních ploch. 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.