Vodní biotopy

 

   Biotop (biobazén) je umělou stavbou zahradní či krajinné architektury, která svým charakterem slouží ke koupání, tak i svou estetickou funkcí doplňuje soukromé zahrady či veřejné plochy. Je prostorem, kde má vlastní koupání přírodní charakter. Biotopy poskytují svým charakterem odlišnou kvalitu vody, než je tomu u klasického bazénu s chlorovou filtrací a je navratem ke koupání v přírodě. Voda má svou přirozenou vůni.

   Kvalita vody je závislá na čtyřech veličinách zajišťujících její kvalitu :

  1. působení mikroorganismů – vytváří kolonie v regenerační zóně biotopu
  2. působení zooplanktonu - zajišťují primární biologickou redukci řas
  3. mikro a makrovegetace - udržují nízkou hladinu živin a minerálů v systému biotopu
  4. fyrikální filtrace - nucený objeh vody zajišťuje odstranění přirozeného přírodního spadu organických a mechanických nečistot

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.