Koupací jezírka a veřejná koupaliště

 

Koupací jezírka

   Koupaci jezírko a přírodní veřejné koupaliště je stavěno jako jednolitý cele, který funguje proces samočištění na základě vytvoření chemickobiologické rovnováhy s nízkou úrovní prvků vytvářejících živiny pro růst a vývoj řas a sinic (N, P). Kopupání probíhá v měkké, nechemicky upravované vodě.

   Prostor jezírka a koupaliště se skládá ze dvou základních zón.

   KOUPACÍ ZÓNA - prostor vytvořený umělým rozhraním s minimální koupací hloubkou 2m, prostý bez štěrkových materiálů. Určený pouze pro koupání.

   ČISTÍCÍ BŘEHOVÁ ZÓNA - prostor oddělený od koupací zóny umělým rozhraním, ve kterém probíhají mechanické a biologické samočistící procesy – potlačení obsahu živin ve vodě. Hloubka této zónyse pohybuje v rozhraní od 0,75 do 1m výšky ubývající ke břehu. Prostor břehové zony je vyplněn štěrkovými materiály, které zajišťují filtraci a na jejich povrchu probíhají biologické procesy samočištění biotopu. V profilu filtrační zóny jsou vysázeny vodní a pobřežní rostliny zajišťující čistící efekt vodního prostředí.

   Cirkulace vody je zajišťována čerpadlem, které se nacházi v servisní šachtě mimo vlastní koupací biotop. Zajišťuje dostateční průběh všech biologických a mechanických procesů samočištění.

 

Veřejná přírodní koupaliště

   Tyto objekty jsou navrhovány s koupací zónou hlubokou minimálně 3,40m a to búď jako :

- jednokomorový - regenerační část je situována do okraje obvodu nádrže nebo

- dvoukomorový - koupací část je oddělena od vlastní regenerační části a je s ní vzájemně propojena s možností gravitační, průtokové nebo nucené cirkulace s přečerpáváním. V případě dvoukomorového systému je veškerá vegetace mimo koupací zónu.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.