Obytné zahrady a veřejné plochy

 

ZDROJ VODY

   Pro instalaci systému je důležité zajistit zdroj vody pro zavlažování. Nejoptimálnější je kopaná nebovrtaná studna s dostačující kapacitou. Častým zdrojem je i vodovodní řad s optimálním průtokem 1 l/s. Potenciálním zdrojem může být i retenční nádrž pro jímáním dešťové vody s možností dopouštění z obou zdrojů.

ROZVOD VODY

   Ze zdroje je voda rozváděna po pozemku plastovým potrubím PE – LD v dimenzích 25, 32 nebo 40 mm dle požadavku průtoku.

POSTŘIKOVAČE

   Vlastní distribuce závlahové vody je zajišťována výsuvnými postřikovači s dostřikem dimenzovaným dle vzdaáleností v pozemku nebo tlakem v rozvodném potrubí. Nabízí se rozsáhlý sortiment postřikovačů rozstřikovacích s tryskami s pevnou nebo s nastavitelnou výsečí nebo postřikovačů rozstřikovací s vyměnitelnými tryskami.

OVLÁDACÍ PRVKY

   V závislosti na velikosti pozemku a tlaku vody je systém rozdělen na sekce ovládané elektromagnetickými ventily, které zajišťují v propojení s řídíci jednotkou spouštění jednotlivých sekcí.

V procesoru řídící jednotky jsou nastaveny požadované parametry :

  • aktuální čas a datum
  • spouštěcí časy pro jednotlivé sekce – kdy příslušná sekce zahajuje zálivku
  • délka závlahového času – jak dlouho příslušná sekce zalévá

a spousta dalších podpůrných dat, která svým charakterm ovlivňují vlastní průběh zavlažování. Nedílnou součástí sovisející s řídící jednotkou je i čidlo srážek. Čidlo omezuje funkci řídící jednotky na základě vývoje počasí. Při deštivém a vlhkém počasí čidlo omezí na dobu nezbitně nutnou funkce řídící jednotky a neumožní průběh zavlažování.

DOPLŇKY ZÁVLAHY

Vhodným doplńkem systému závlahy jsou tlaková připojovací místa k připojení hadice, kterou je možno prmití vozidla,ovádět potřebnou doplňkovou závlahu nebo přivádět vodu třeba k splachování ploch dlažby, mytí vozidla atd.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.