Sportovní plochy

 

   Automatický závlahový systém je využíván u převážné většiny sportovišť. Slouží k optimalizaci růstu trávníku v extrémně zatěžovaných místech, k snížení tvrdosti povrchu, k potlačení prašnosti a v neposledním případě k navlhčení povrchu proti odřeninám a spáleniním při pádu.

   Sportoviště využívající automatické závlahové systémy :

  • fotbalové hřiště
  • ragbyové hřiště
  • baseballové a softbalové hřiště
  • tenisové hřiště
  • pozemní hokej
  • jizdázny a parkury

   V případě závlahy těchto ploch jsou využívány k dodávce vody vysocekapacitní čerpadla se zdrojem vody ve vodovodním řadu, přilehlých vodotečí nebo vodních nádrží. K vlastní distribuci závlahové vody jsopu používány výsuvné rotační postřikovače s dostřikem až 25 m.

   Pro optimální zálivku je nutno zajistit v jedné zálivkové dávce 3 mm vody. Denní minimální spotřeba vody pro jednotlivé typy sportovišť se pohybuje :

  • fotbalové nebo ragbyové hřiště – 26 m3
  • baasebalové hřiště – 30 m3
  • softbalové hřiště – 14 m3

   Optimální režim závlahy je větší zálivková dávka obden, vhodnější je jednou za tři dny. V takových případech je nutné mít k dispozici pro jednu závlahovou dávku dvojnásobné, respektive trojnásobné množství vody.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.